Cílové hodnoty
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Cilove_hodnoty

Cílové hodnoty glykemie ( tj. koncentrace cukru v krvi) Koncentrace cukru v krvi mmol/l normální narušený diabetický
 Nalačno* < 6.1 6.1 - 6.9 ≥ 7
 kdykoliv     ≥ 11.1
 
* měření po minimálně 8 hodinách půstu/měřeno 2x
 
Pravidelné měření glykemie dává přehled o vaší cukrovce. Jestliže jsou vaše naměřené hodnoty opakovaně mimo cílové hodnoty, kontaktujte svého lékaře, abyste zabránili možným metabolickým stavům a pozdějším komplikacím diabetu.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.