Definice cukrovky
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Definice_cukrovky

Definice cukrovky


Slova diabetes mellitus jsou odvozena z řeckého Diabetes („jít skrz, procházet“) a latinského slova mellitus („sladký jako med“), což vyjadřuje hlavní příznaky cukrovky – cukr v moči.


Charakteristikou cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi, což je způsobeno sníženou nebo zcela chybějící tvorbou inzulínu. Trpí-li někdo rezistencí k inzulínu (což je běžné zejména u cukrovky 2. typu), pak jeho tělo obsahuje dostatek inzulínu, ale neumí jej použít.
 
Uhlovodany přicházející ve stravě se metabolizují v těle do cukrů. Tyto cukry jsou nejdůležitějšími zdroji energie pro normální metabolické procedury. Normálně obíhají lidským tělem a jsou k dispozici všem buňkám; naopak nespotřebované cukry se ukládají v játrech nebo ve svalstvu jako glykogen (živočišný škrob) a odtud mohou být v případě potřeby kdykoliv uvolněny.
 
Hormon zvaný inzulín, který se tvoří v beta-buňkách slinivky břišní, a odtud se uvolňuje do krve, je klíčovou látkou tohoto procesu. Umožňuje přenos cukrů ke svalstvu, k tukovým buňkám a játrům a dále reguluje uvolňování cukrů v játrech. Tímto způsobem udržuje inzulín správnou hladinu cukru v krvi. Neexistuje žádný jiný hormon, který by tento úkol dokázal zastat.
 
Jestliže se v těle projeví nedostatek inzulínu, je to důvod pro to, že tělo již samo nedokáže přeměňovat uhlovodany v cukry. Tělu se nedostává energie a začíná katabolismus (destrukční fáze metabolismu) mastných kyselin. Výsledným produktem jsou ketony, které, pokud ihned nedojde k léčení nedostatku inzulínu, způsobují překyselení organismu.
 
Cukrovka se diagnostikuje měřením obsahu cukru v krvi. Hranice obsahu cukru v krvi mezi jídly je 6,1 mmol/l u zdravých lidí a nepřevyšuje 7,8 mmol/l dvě hodiny po jídle (při měření kapilární krve z konečku prstu). Způsob léčby závisí na rozsahu a typu cukrovky.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.