Hypertenze
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Hypertenze

Hypertenze


Zvýšený krevní tlak
Na rozdíl od jiných nemocí nezpůsobuje vysoký krevní tlak ve svém počátku žádnou bolest a nic jiného neovlivňuje.
 
Mnoho pacientů se stále cítí dobře, jsou aktivní a výkonní a nechápou, že jsou ve stavu, který vyžaduje léčbu.
 
 
Hypertenze – co to vlastně je?
Srdeční sval pumpuje zhruba 70x za minutu krev do žilního řečiště lidského těla. Při stažení srdečního svalu krev proudí do tepen a krev má vysoký tlak – tlak dosahuje nejvyšší hodnoty. Při uvolnění srdečního svalu krev také proudí do tepen, ale má nízký tlak – tlak dosahuje nejnižší hodnoty.
 
Proto se tlak uvádí ve dvou hodnotách, např. 120/80 (jednotky jsou mmHg – milimetry rtuťového sloupce). Tyto hodnoty se během dne mění. To je zcela normální a tělo se tak přizpůsobuje normálnímu dennímu zatížení (např. cvičení).
 
Je skutečností, že určité hodnoty krevního tlaku by neměly být po delší dobu překračovány. Normální hodnoty podle doporučení Světové zdravotnické organizace jsou 135 (horní tlak)/85 (dolní tlak). Krevní tlak diabetika by neměl přesáhnout 130/80.
 
 
Příčiny hypertenze
V některých případech je hypertenze způsobena nemocemi některých orgánů, např. ledvin.
 
Nejběžnější hypertenze, „základní hypertenze“, je spouštěna různými důvody, které však nejsou zcela známé.
 
V některých případech má hypertenze genetické příčiny, kdy se dědí z jednoho člena rodiny na druhého. Dalším důvodem hypertenze je nadváha.
 
Také další faktory, jako např. náročný životní styl (stres) bez odpočinku, vysoký příjem soli nebo kouření hrají v případě hypertenze důležitou roli.
 
 
Proč je hypertenze nebezpečná?
Vysoký krevní tlak poškozuje srdce a krevní řečiště. Srdce potřebuje vyšší výkon, proto se výrazně zvětšuje. To vede k vyšší spotřebě kyslíku.
 
Krevní řečiště, tepny a žíly zmenšují svůj objem a ztrácejí svou pružnost a ohebnost. Díky tomu trpí mozek, ledviny a srdce nedostatkem krve. To může způsobit srdeční nemoc např. Angina Pectoris nebo srdeční infarkt. Později mohou vypovědět službu ledviny a hypertenze může také způsobit mozkovou mrtvici.
 
Kouření a vysoký krevní tlak jsou jedním z nejhorších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.
 
 
Jaké jsou příznaky hypertenze?
Mnoho lidí se navzdory vysokému krevnímu tlaku cítí dobře a nemají žádné zdravotní problémy. Jiní trpí bolestmi hlavy, závratěmi, dýchacími potížemi a únavou. Bolení hlavy je běžné po ránu a trvá jednu nebo dvě hodiny.
 
Všechny tyto příznaky ale mohou být způsobeny jinými důvody. Proto pravidelná kontrola krevního tlaku pomůže najít příčiny.
 
 
Léčba hypertenze
Vysoký krevní tlak lze uvést do normálního stavu pouze odpovídající léčbou. Spolupráce mezi pacientem a jeho lékařem je velmi důležitá.
 
Léčba se stanovuje podle potřeb pacienta. Součástí léčby jsou také informace o životním stylu, tělesném pohybu, snížení hmotnosti a výživě.
 
 
Měření krevního tlaku

  • Pacient by měl několik minut v klidu sedět.
  • Musí se vyvarovat napětí či duševního stresu.
  • Těsně před měřením nesmí pacient pít větší objem tekutin, močový měchýř by měl být vyprázdněný.
  • Aspoň 1 hodinu před měřením nesmí pacient kouřit či pít alkohol.
  • Do protokolu je třeba zaznamenat čas měření krevního tlaku a předepsané medikamenty.
  • První měření je třeba provést na obou pažích. Je-li rozdíl výsledků příliš velký, je třeba podstoupit další vyšetření.
  • Měření je třeba provádět na paži s vyšším krevním tlakem, obvykle je to levá paže (blíže k srdci).
  • Před dalším měřením vyčkejte několik minut.


Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.