Hypoglykémie
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Hypoglykemie

Hypoglykémie znamená, že koncentrace (hladina) cukru v krvi je nízká


Hypoglykémie (zkráceně hypo) je úzce spojena s léčbou cukrovky a může postihnout každého diabetika, který dostává inzulín nebo léky na snížení glykemie (sulfuryl močovina).
 
Je-li hladina cukru v krvi nižší než 3,3 mmol/l, pak tělo, zejména mozek, trpí nedostatkem cukru a tedy energie. Typické varovné příznaky se mohou vyskytnout u hladiny 4,4 mmol/l nebo i vyšší, jestliže cukr v krvi klesá příliš rychle. Hypoglykémie se může rozvinout během několika minut.


Příčiny:

 • Vstříknutí příliš velké dávky inzulínu a nebo  nadměrná
  dávka perorálních antidiabetik
 • Pacient se zapomněl najíst
 • Zvýšená tělesná zátěž bez dostatečného příjmu jídla
 • Průjem
 • Vysoká konzumace alkoholu


 
Příznaky jsou různé, závislé na tom, jak rychle nebo pomalu cukr v krvi klesá.

Hypoglycaemia mmol: (© )

Typické příznaky:

 • Roztřesenost
 • Zrychlený pulz
 • Studený pot
 • Malá soustředěnost, závratě
 • Poruchy rovnováhy
 • Labilní nálada, agrese, popudlivost


 
Je důležité rychle sníst cukr.
 
Aby se hypoglykemie neopakovala, je žádoucí ještě sníst pevnou stravu (např. jogurt nebo chleba), nebo vypít džus, kolu apod. Ale dejte pozor, abyste nekonzumovali příliš velké množství sacharidů. Pak byste naopak museli čelit vysoké hladině cukru v krvi.
 
Jestliže pacient při hypoglykemii upadne do bezvědomí, potřebuje pomoc druhé osoby.
 
Do podkoží nebo do svalu aplikujeme injekci Glukagonu.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.