Slovníček pojmů
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Slovnicek_pojmu

Slovníček pojmů


Albuminurie
- zvýšené vylučování bílkovin (=molekul proteinu) močí, což indikuje nefropatii (ledvinové onemocnění).

Angiopatie - obecný výraz pro poškození krevního řečiště (žíly, tepny, kapiláry).

Audio-Bolus - optimální vlastnost inzulínové pumpy umožňující uživateli bezpečným způsobem spustit dávku bolusu aniž by bylo třeba sledovat displej pumpy. Audio-Bolus inzulínové pumpy lze obvykle nastavit v hodnotách 0,1; 0,5; 1,0 nebo 5,0 jednotek. Pumpa oznámí zvukovým nebo vibračním signálem, že dávka inzulínu byla do těla dodána.

Beta buňky - buňky ve slinivce, které tvoří inzulín.

BMI - Body Mass Index– váhový index. Měřítko pro posouzení tělesné hmotnosti. Hodnoty pod 19 jsou příliš nízké, hodnoty nad 25 jsou příliš vysoké. BMI = tělesná hmotnost v kilogramech dělená kvadrátem tělesné výšky v metrech.

Bolus - dávka inzulínu, která je dodána tělu před nebo během jídla, aby vyrovnala glukózu ze stravy nebo snížila zvýšenou hladinu cukru v krvi.

Bolus při jídle - viz Bolus

CSII - zkratka pro souvislé podkožní inzulínové infuze. Je to inzulínová terapie prováděná inzulínovou pumpou.

Cukrovka 1. typu - cukrovka s absolutní ztrátou inzulínu. Lidé trpící touto cukrovkou nevytvářejí žádný vlastní inzulín, a proto si jej musí dodávat během dne sami injekcemi.

Cukrovka 2. typu - cukrovka s relativním nedostatkem inzulínu. Zpočátku se tvoří dostatek inzulínu, ale účinek jeho příjemců slábne. Později již není tvorba inzulínu dostatečná a lidé musí buď užívat antidiabetické tablety nebo si píchat inzulín.

DCCT - Diabetes Control and Complications Trial (Studie léčby cukrovky a jejích komplikací). Dlouhodobá studie, která po dobu 10 let sledovala diabetiky 1. typu a byla publikována v roce 1993.

Deklarace St. Vincent - na evropské diabetologické konferenci ve Svatém Vincente (Itálie) v roce 1989 byly stanoveny požadavky pro snížení následných komplikací diabetiků do 5 let.

Diabetes mellitus - onemocnění metabolismu, kdy slinivka břišní tvoří málo anebo žádný inzulín.

Diabetická ketoacidóza (DKA) - metabolické komplikace způsobené vysokou koncentrací ketonů v těle. Je většinou spojena s vysokou hladinou cukru v krvi. DKA se diagnostikuje kontrolou ketonů v moči nebo krvi. Jejími příznaky jsou žíznivost, zvedání žaludku, nadměrné množství moči, zápach acetonu z úst, kůže atd. Není-li ihned léčena, může vést až k úmrtí.

Diabetická noha (DFS) - poškození nervů a krevního řečiště v chodidlech způsobí diabetickou nohu (viz diabetická polyneuropatie).

Diabetická polyneuropatie - poškození nervů způsobené cukrovkou. Chronicky špatně léčená cukrovka vede k poškození nervových buněk a krevního řečiště vyživujícího nervy.

Gastroparéza - diabetická komplikace, která způsobí zpožděné trávení. Účinek inzulínu je pak nepředvídatelný, což může vést k hypoglykémii, pokud inzulín zapůsobí dříve, než se stráví uhlovodany. Inzulínová pumpa nabízí vlastnost bolus „čtvercová vlna“, což dodává inzulín po určitou naprogramovanou dobu. Tím se minimalizuje riziko gastroparézy vyvolávající hypoglykémii.

Glykohemoglobin - viz hemoglobin A1c.

Glukóza - kontroluje se při měření hladiny cukru v krvi. Tělu je dodávána prostřednictvím uhlovodanů ve stravě a představuje nejdůležitější zdroj energie v lidském organismu.

Hemoglobin A1c (HbA1c) - molekuly glukózy, které jsou navázány na hemoglobin. Čím vyšší je hladina cukru v krvi, tím více glukózy je na hemoglobin navázáno. Hladiny HbA1c proto slouží jako měřítko průměrných hladin glukózy za poslední dva nebo tři měsíce a dává tak dobrý přehled o hladině cukru v krvi. Parametru HbA1c se také jinak říká „paměť hladiny cukru v krvi“

Hyperglykémie - vysoká hladina cukru v krvi.

Hypoglykémie - nízká hladina cukru v krvi. Může být způsobena vysokou hladinou inzulínu v krvi, sportovní aktivitou nebo malým přísunem stravy. Řidiči automobilů s hypoglykémií mají zvýšené riziko dopravní nehody. Vážný hypoglykemický stav může vést až ke komatu, křeči a úmrtí.

Hypoglykémie a bezvědomí -někteří diabetici mají potíže odhalit včas příznaky hypoglykémie. To se stává lidem, kteří trpí cukrovkou již velmi dlouho anebo mají často hypoglykemický stav.

Infusní sada - dodává inzulín z inzulínové pumpy do těla. Skládá se z hadičky, adapteru Luer (většinou) a kanyly vyrobené z oceli nebo teflonu.

Inzulín - hormon, který se tvoří ve slinivce břišní. Pomáhá tělu v látkové přeměně cukru.

Insulínové obdoby - existují 2 druhy: rychle působící inzulínové modifikace, které mají okamžitý účinek trvající až 2 hodiny. Tyto se většinou používají v inzulínových pumpách, protože pracují ihned, bez časové prodlevy a proto mohou být přesně dávkovány. Pomalu působící inzulíny mají zvýšený účinek po delší dobu.

Intenzivní inzulínová terapie (ICT) – několik vpichů inzulínu za den vyžaduje časté měření obsahu cukru v krvi. Dodávka inzulínu se dělí na základní dávku a bolus dávku. (Základní-Bolus-Terapie, FIT terapie)

Ketony - vedlejší produkty látkové přeměny tuků, které se vyskytují v hyperglykemickém stavu anebo při špatné absorpci uhlovodanů.

Konvenční inzulínová terapie - druh terapie, při které pacient dostává míchané inzulíny (rychle a pomalu působící inzulíny v jedné nádobce) dvakrát denně.

Léky pro léčbu cukrovky (OAD) - medikament v tabletách, který snižuje obsah cukru v krvi.

Mg/dl - miligram na decilitr. Jednotka, která se v některých zemích používá pro vyjádření hladiny cukru v krvi.

Mmol/l - milimol na litr. Jednotka, která se v některých zemích používá pro vyjádření hladiny cukru v krvi.

Nefropatie - onemocnění ledvin. Častý následek cukrovky. Začíná omezenou funkcí ledvin a může končit úplným ledvinovým selháním.

Neuropatie - nemoc či poškození nervů. Velmi častý následek cukrovky. Viz Diabetická polyneuropatie.

Oslabená glukózová tolerance - zvýšená hladina cukru v krvi po zvláštní glukózové zátěži. Hladiny cukru v krvi jsou v rozmezí zdravého člověka a diabetika.

Podkožní - znamená „pod kůží“ (v porovnání nitrožilní „do žíly“ nebo nitropobřišnicový „do pobřišnice“). Většina vpichů se děje podkožně.

Retinopatie - onemocnění sítnice. Častý následek cukrovky. Vede k poškození zraku či k úplné slepotě.

Slinivka - ve slinivce břišní se tvoří inzulín.

Standardní inzulín - rychle působící inzulín. Začíná působit po 15 až 30 minutách po vstřiku a působí po dobu 4 až 6 hodin. Pro inzulínové pumpy se používá standardní inzulín nebo rychle působící inzulínové obdoby.

Těhotenská cukrovka - cukrovka, která se vyskytuje jen v těhotenství. 1 – 5% všech těhotných žen mají těhotenskou cukrovku, která však po porodu pomine.

Triglyceridy - druh tuku v krvi. Může být vytvořen v těle nebo přijat stravou. Zvýšené hladiny triglyceridů jsou běžné u lidí s nadváhou, stejně tak u špatně se léčených diabetiků.

Uhlovodany - zdroj energie z potravy, který se trávením přemění na cukry a ty zvýší svou hladinu v krvi. Vyvážená dietní strava by se měla skládat minimálně z 50 % uhlovodanů.

UKPDS - United Kingdom Prospective Diabetes Study (Budoucí studie o diabetu ve Velké Británii). Nejrozsáhlejší klinický test (20 let) diabetu 2. typu. Tento test by mohl prokázat, že správná péče o krevní tlak snižuje riziko pozdějších diabetologických komplikací.

Základní hodnota - míra soustavně dodávaného inzulínu v jednotkách za hodinu. V závislosti na druhu pumpy jsou pumpy schopné dodávat až 48 různých základních hodnot, počínaje každou hodinou nebo každou půlhodinou.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.