Typy cukrovky
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Typy_cukrovky

Typy cukrovky


Cukrovka 1. typu

Cukrovka 1. typu se vyskytuje v každém věku. Příčinou je poškození buněk, které tvoří inzulín ve slinivce břišní, vlivem dědičných faktorů, virové infekce a jinými, ne zcela známými důvody. Slinivka nevytváří vůbec žádný inzulín (absolutní ztráta inzulínu), takže každodenní vpichování inzulínu je nezbytné pro přežití. Je také důležité dbát o zdravou výživu a tělesný pohyb.
 
Cukrovka 2. typu
Cukrovka 2. typu se vyskytuje v každém věku. Vlivem nového, moderního životního stylu průmyslové éry (nadváha a nedostatek pohybu) se může tento typ cukrovky projevit již v mládí. Genetické znaky a nadváha jsou nejrizikovějšími faktory. Rozvíjí se rezistence na inzulín.To vede k vyšší produkci inzulínu (hyperinzulinemia).   
 
Metabolický syndrom
Projevy diabetu 2. typu se vyskytují až po dlouhé před-diabetické fázi. Velmi často se projevuje současně s tzv. metabolickým syndromem, který je charakterizovaný nadváhou, vysokým obsahem tuku v krvi, hypertenzí a inzulínovou odolností.
 
Těhotenská cukrovka – (Gestační diabetes)
Tato metabolická nemoc je způsobena sníženým účinkem inzulínu během těhotenství. Riziko je větší u žen starších 25 let a příbuzných s pacienty trpící cukrovkou 1. typu. Je maximálně důležité udržovat hladinu cukru v krvi v úzkém rozmezí, aby byl zajištěn normální vývoj dítěte. Na konci těhotenství se hladiny cukru v krvi vrátí do normálu, ale je zde riziko, že dojde k projevu cukrovky 2. typu.    
 
Druhotná cukrovka – (Sekundární diabetes)
Následkem komplikací po vážném onemocnění slinivky břišní, onemocnění několika žláz (např. štítná žláza) nebo po užívání některých medikamentů jako kortizol, se může vyvinout druhotná cukrovka.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.