Vlastní měření
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/Vlastni_mereni

Samostatné měření glykemie - Selfmonitoring


Pravidelné měření hladiny cukru v krvi poskytuje dobrý přehled o metabolismu pacienta. Pravidelné vyhodnocování výsledků měření umožňuje sledovat, zda nedochází ke zhoršování. Je-li tomu tak, musí pacient rychle navštívit svého lékaře, který poradí, jak léčbu upravit.
 
To pomáhá předcházet tzv. metabolické dekompenzaci a pozdějším diabetologickým potížím. Samostatné měření glykemie pacientem je obzvláště důležité u diabetiků, kteří jsou léčeni inzulínem, protože tito pacienti si dávkují inzulín podle hladiny cukru v krvi.
 
Je důležité zapisovat naměřené hodnoty glykemie do zvláštního deníku a ukázat je lékaři. O průměrné glykemii za posledních 6 - 8 týdnů informuje hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.