Glykovaný hemoglobin HbA1c
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Cukrovka/hba1c

Hladina HbA1c


Po zjištění cukrovky je žádostí zahájit selfmonitoring (tj. samostatné kontroly koncentrace cukru v plazmě).
 
Účinnost léčby lze ověřovat pomocí HbA1c, který se měří ze vzorku krve.
 
Normální hodnota HbA1c nepřesahuje 4%. HbA1c dává informaci o průměrné glykemii za posledních 8 až 12 týdnů. Hodnoty HbA1c pod 4,5 % ukazují na (dobrou) kompenzaci diabetu. 
 
 
Since April 1 2008 the HbA1c-value will be specified (also) in mmol/mol.
Conversion formula: HbA1c [mmol/mol] = (HbA1c [%] - 2,15) x 10,929

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.