Prohlášení o ochraně dat
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Prohlaseni_o_ochrane_dat

Prohlášení o ochraně dat


Klademe velký důraz na ochranu vašich osobních dat, která od vás dostaneme a která budeme zpracovávat a používat během vaší návštěvy našich stránek. Vaše data jsou chráněna tak, jak vyžaduje zákon na ochranu dat. Zde naleznete informace o tom, která vaše data jsou shromažďována a jak se s nimi nakládá:
 
1. Získávání a zpracování dat
Každý přístup na naše stránky a jejich zobrazení je zaznamenáváno. Tato data slouží vnitřnímu systému a statistickým účelům. Tvoří se záznam názvů všech vyvolaných souborů, objem přenesených dat, zpráva o úspěšných vyvolání informace, z jakých Internetových prohlížečů a domén jsou informace získávány.
 
Také se zaznamenávají IP adresy počítačů, ze kterých se přistupuje na naše stránky.
 
Další osobní informace se zaznamenávají pouze tehdy, když je dobrovolně poskytnete na základě naší výzvy nebo vaší registrace, např. pomocí kontaktního formuláře.
 
Existuje technologie zvaná „cookies“ (sušenka), která pomáhá přizpůsobovat naše Internetové stránky vašim potřebám. Naše stránky technologii cookies používají, což vám napomáhá lépe naše stránky využívat. Informaci takto získanou používáme pouze pro účel, o kterém jsme se zmínili.
 
2. Užití a poskytnutí osobních informací třetím stranám
Jestliže nám poskytnete nějaké osobní informace, použijeme je jen k tomu, abychom zodpověděli vaše dotazy, zpracovali vaše obchodní požadavky a učinili nezbytnou technickou administraci.
 
Vaše osobní data budou předána třetím stranám či jinak převedena jen tehdy, vyžaduje-li si to splnění vašich obchodních požadavků, zejména při přenesení vaší objednávky dodavatelům, pro účely fakturace anebo dáte-li k tomu předem souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv pro všechna budoucí použití odvolat.
 
3. Právo na informace, odvolání a smazání
Na základě písemné žádosti vám rádi poskytneme informace, které o vás máme uloženy.
 
Vaše osobní data, která jsou u nás uložena, budou smazána, jestliže zrušíte váš souhlas o jejich držení, není-li již potřeba je uchovávat pro účely, pro které byla získána či tomu brání jiné právní důvody.
 
Bezpečnostní upozornění:
S využitím všech technických a organizačních opatření se snažíme uchovávat vaše osobní data tak, aby nebyla přístupná třetím stranám. Nemůžeme však plně garantovat jejich bezpečnost při jejich předávání e-mailem. Proto doporučujeme odesílat důvěrné informace pozemní poštou.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.