Odkazy
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/Sluzby/Odkazy

Domácí


Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v České republice
http://www.diadeti.cz
 
Společnost STop OBezitě
http://www.stob.cz
http://stobklub.cz
 
Svaz diabetiků ČR
http://www.diazivot.cz
http://www.diabetes.cz
 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
http://www.ipvz.cz
 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
http://www.nconzo.cz
 
Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz
 
Diabetická asociace ČR
http://www.diabetickaasociace.cz
 
Česká diabetologická společnost ČLS JEP
http://www.diab.cz


Zahraniční


International Society of Hypertension
http://www.ish-world.com
 
European Society of Hypertension
http://www.eshonline.org
 
Federation of European Nurses in Diabetes (FEND)
http://www.fend.org
 
Diabetes Exercise ans Sports Association (DESA)
http://www.diabetes-exercise.org
 
International Association for the Study of Obesity (IASO)
http://www.iaso.org
 
Fédération Internationale des Podologues
http://fipnet.org
 
European Society of Endocrinology
http://www.euro-endo.org
 
European Thyroid Association
http://www.eurothyroid.com
 
European Atherosclerosis Society
http://www.athero.org
 
American Diabetes Association (ADA)
http://www.diabetes.org
 
Juvenile Diabetes Research Foundation International
http://www.jdrf.org
 
European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)
http://www.europeandiabetesfoundation.org
http://www.easd.org
 
International Society for Pedriatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
http://www.ispad.org
 
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
http://www.easd.org
 
World Health Organisation
http://www.who.int
 
International Diabetes Federation
http://www.idf.org

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.