Technické parametry
Medtrust

Wellion GALILEO GLU/KET - technické parametry

 

Kódování:   Bez kódování
Displej:    Podsvícený
Vysunovací tlačítko: Plus verze Wellion GALILEO GLU/KET obsahuje vysunovací tlačítko
Marker: Čtyři různé značky
Velké, čitelné číslic: ano
Alarmy hypo a hyperglykemických stavů: ano
Průměry:  1, 7, 14, 30, 60 a 90
Alarmy:  6
Prosvícená štěrbina na testovací proužek:  ano
Reakční čas (vteřiny): 5 (GLU)
8 (KET)
Vzorek krve (mikrolitry):: 0,5 (GLU)
0,8 (KET)
Paměť: 500(GLU)
100(KET)
Životnost baterií: 1000 měření
Baterie: 2x CR2032
Připojení k počítači: ano - USB
Chemie: Biosenzor
Rozměr: 60 x 90 x 20 mm
Váha:      68g
Rozsah měření:    20 - 600 mg/dL (GLU)
0,1 - 8,0 mmol/l (KET)
Parametr:     Cukr & ketolátek
Reakční zóna vně glukometru:  ano
Automatické spuštění  ano
Datum a čas: ano
Kalibrace: Plazma
Nasávací technologie: ano
Testovací proužek: Wellion GALILEO GLU
Wellion GALILEO KET
Programové vybavení: Diabass

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.