Praktický glukometr
Medtrust

Měření:
Stiskem tlačítka „START“ uvidíte postup měření. Jakmile se na displeji zobrazí výsledek, uvidíte blikající symbol jablka, to je značka jídla. Šipkami můžete zvolit označení „před jídlem“ (celé jablko), „po jídle“ (ohryzek jablka) anebo bez symbolu (bez označení). Jakmile zvolíte symbol označení, potvrdíte volbu tlačítkem OK. Výsledek se uloží se zvolenou značkou. Stiskem „OFF“ glukometr vypnete.
 
Paměť:
Stiskněte a držte tlačítko OK, až uvidíte symbol „mem“ (3 vteřiny). Tím vstoupíte do paměti glukometru. Zde si můžete šipkami prohlížet výsledky. Dalším stiskem tlačítka OK uvidíte denní průměry. Opět můžete šipkami prohlížet jednotlivé průměry.
 
Nastavení:
Stiskněte a držte tlačítko OK, až uvidíte blikající datum (5 vteřin). Šipkami můžete procházet nastavení data a času. Stiskem OK nastavení potvrdíte.

Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.