Wellion WAVE
Medtrust
> www.wellion.cz/cs/../monitor_tlaku/wellion_wave

Wellion WAVE

Monitor krevního tlaku v náramkovém / manžetovém provedení
 
Klasifikace krevního tlaku dle WHO (Světové zdravotnické organizace) Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.
 
Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a s bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.
 
Proč si doma měřit svůj krevní tlak?
 
Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy cizího prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně přínosů vytvoření databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.

:  (© )
:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.