Jaké výhody přináší měření ketolátek na vzorku krve?
Medtrust

Jaké výhody přináší měření ketolátek na vzorku krve?


Měření ß-Hydroxybutyrátu (BHB), v krvi nejhojněji zastoupené ketolátky, je zlatým standardem mezi diagnostickými metodami pro odhalení subklinické ketózy.
 
Měření BHB pomocí přístroje kalibrovaného speciálně pro krávy umožňuje stanovení diagnózy ještě před vznikem klinické ketózy a projevem zjevných příznaků onemocnění.  Odhalení a léčba ketózy v subklinickém stadiu je velmi důležitá, protože již v této fázi nemoci dochází ke snížení výkonu zvířete a oslabený imunitní systém s sebou nese zvýšené riziko jiných onemocnění.
 
Prevence onemocnění je mnohem snažší než léčení již viditelně nemocných krav!

(c) Isselee | Dreamstime.com:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.