Klinická ketóza
Medtrust

KLINICKÁ KETÓZA


S pokračující poruchou metabolismu dochází k dalšímu zvýšení koncentrace ketolátek v krvi a k projevu klinických symptomů.
 
Klinické onemocnění doprovází vedle zjevných příznaků nemoci také významné snížení produktivity, poruchy plodnosti a doprovodná onemocnění vedoucí eventuálně k poškození orgánů. Zejména játra jsou vystavena zvýšené zátěži, následkem může být i dlouhodobé  poškození a ztráta funkčnosti.
 
Klinická ketóza může být ve výsledku velmi drahá! Kvůli snížené produkci mléka, poruchám plodnosti a doprovodným onemocněním, s nimiž jsou spojeny náklady na léčení, může dojít ke značné finanční zátěži.

Klinische Ketose CZ:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.