Optimalizace managementu stáda
Medtrust

Optimalizace managementu stáda


Pravidelné sledování energetického metabolismu dojených krav se vyplácí!

Pravidelné a kompletní testování všech krav po otelení je důležité pro diagnostikování subklinické ketózy v jejím raném stadiu. Umožňuje tak neprodleně přijmout opatření k dosažení vyššího výnosu.
 
Pravidelné měření koncentrace ketolátek v krvi u všech krav po otelení je základem úspěšného monitorování energetického metabolismu!
 
Optimální monitorování stáda skrze několikeré testování každé krávy během prvních třech týdnů po otelení. Pro dosažení nejlepšího hospodářského výsledku vašeho stáda provádějte měření nejméně dvakrát týdně. Opakovaná měření zvyšují pravděpodobnost odhalení zvířat trpících subklinickou ketózou.
 
Program proaktivního monitorování stáda je cenným nástrojem: rutinní vyšetřování každé krávy čerstvě po otelení pro včasné zjištění
 
- problémů celého stáda i jednotlivého zvířete během rané laktace
- a neprodlené přijetí dalších opatření a zdokonalení managementu stáda!
 
Zlepšení zdraví stáda, pohody zvířat a produktivity!

Kuh2:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.