Subklinická ketóza
Medtrust

SUBKLINICKÁ KETÓZA - skrytá hospodářská ztráta!


Subklinická ketóza je „neviditelná“, lze ji zjistit pouze měřením ketolátek v krvi. Znaky:
 
- zvýšená koncentrace ketolátek v krvi
- žádné pozorovatelné příznaky nemoci
- přesto však snížení výkonu, poruchy plodnosti a zvýšené riziko jiných onemocnění!
Pokles produkce může proto nastat bez jakýchkoli vnějších zjevných příznaků u zvířete.
 
Každá třetí dojená kráva trpí subklinickou ketózou během ranného období laktace! Se závažnými následky:
- Snížená produkce mléka
- Snížená plodnost
- Zvýšené riziko dislokace slezu
- Narušní imunitního systému – zvýšené riziko infekčních onemocnění
- Častější výskyt onemocnění kopyt
- Zvýšené riziko nutnosti předčasného utracení – totální ztráta zvířete
- Zvýšené riziko klinické ketózy: podstatně vyšší hospodářské ztráty!
 
Subklinická ketóza se vyskytuje mnohem častěji než ketóza klinická a může tím pádem v součtu způsobovat vyšší ztrátu. Bez měření ketolátek v krvi zůstává neodhalena. Proto by u krav mělo probíhat pravidelné měření za účelem zjištění subklinické ketózy.

Subklinische Ketose:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.