Jehly Wellion MEDFINE
Medtrust

Jehly Wellion MEDFINE plus do inzulínových per


Jehly Wellion MEDFINE Plus do inzulínových per byly vyvinuty zejména pro optimální léčbu cukrovky. Větší vnitřní průměr zajišťuje optimální průtok inzulínu a jemné a pohodlné vstříknutí inzulínu.
 
Pohodlné a bezpečné

  • Jehly jsou na jednorázové použití. Pokaždé použijte novou jehlu, abyste minimalizovali zdravotní rizika vašeho zvířátka.
  • Vždy se řiďte pokyny uvedenými v návodu k vašemu inzulínovému peru a jehlám Wellion MEDFINE Plus.
  • Použité jehly ukládejte do nádob k tomu určených.


 
 
Délka jehly: 10 nebo 12 mm
Obsah: 100 jehel

MEDFINE 10mm box:  (© )
MEDFINE 12mm box:  (© )
Tato internetová stránka obsahuje informace o výrobcích určených široké veřejnosti čtenářů a může obsahovat podrobnosti o výrobku či jiné informace, které nemusejí být ve vaší zemi dostupné, či platné. Mějte prosím na paměti, že my nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, že vy dostáváte informace, které nemusejí vyhovovat zákonům, nařízením, registracím či použití ve vaší zemi.